Õppekorraldus ja kvaliteet

 

Õppetöö

Alar Krautmani Terviseakadeemia õppetööd viiakse läbi nii Tallinnas kui ka Tartus

Õppetöö toimub kaugõppe vormis ühel kuni kahel nädalavahetusel kuus, laupäeviti (kell 10.00 – 17.00) ja pühapäeviti (kell 09.00 – 16.00)

Õppeaasta algab septembris ja lõpeb augustis loodusravipäevadega.

Uue õppeaasta tunniplaan pannakse hiljemalt augustis kodulehele ja saadetakse õpilastele info e-mailile.

Õppeaasta vältel saab tunniplaani jälgida.

Õpetamismeetodid: loengud, seminarid, harjutustunnid, praktika, praktikalaagrid.

Õppeainete maht on kodulehel toodud akadeemilistes tundides.

Iga õppeaasta lõpus tuleb teha praktiline massaazieksam, üldainete ja erialaeksam ja kirjutada referaat (1.kursus) või lõputöö 2.kursus.

Lõpetamine

Lõpetamise eelduseks on kõikide vastava õppekava ainete läbimine, ettenähtud praktikatundide ja eksami sooritamine ning lõputöö kirjutamine.

Õppekava edukalt läbinule väljastatakse kooli lõputunnistus, mis kinnitab ettevalmistust kutseeksamiks. Kutsetunnistused väljastab Eesti Kutsekoda.

http://

 

Jaga:
Share