'

Õppemaks

Õppemaksu tasumine

Õppimine Alar Krautmani Terviseakadeemias on tasuline. Õppemaks ühekordse maksena tasudes / kuumaksena tasudes on järgmine:

 • Klassikaline massaaž   – 3750 EUR kogusummas ettemaksuna tasudes (eraldi kuumaksetena tasudes 165 EUR/kuus)
 • Eesti pärimusmeditsiin  – 3750 EUR kogusummas ettemaksuna tasudes (eraldi kuumaksetena tasudes 165 EUR/kuus)
 • Idamaade loodusteraapia  – 3750 EUR kogusummas ettemaksuna tasudes (eraldi kuumaksetena tasudes 165 EUR/kuus)
 • Kuumaksed on jagatud kahe aasta peale nii, et õppemaksu tasutakse 24 kuud.
 • Õppemaks sisaldab tagatisraha ühe kuu õppemaksu ulatuses (165 eurot), mis tasaarveldatakse viimase kuu õppemaksuga õppekava täies mahus läbimise korral.
 • Tagatisraha ja ettemaksu ei tagastata, kui koolitusse soovija õpingutest loobub või õpingud katkestab.
 • Hinnad sisaldavad käibemaksu.
 • Õppemaks on Eestis tulumaksuvaba ja seetõttu saab õppemaksu tasuja Maksu- ja Tolliameti kaudu tagasi 21% (alates 01.01.2007) aasta jooksul tasutud õppemaksust.
 • Vajadusel koostame individuaalse maksegraafiku, mis õpilase võimalustega sobitub. Õppemaksu tasumine toimub arve alusel.

Õppemaks sisaldab:

 • erialane teooria koolitus – erialaõppe teoreetiline osa
 • koolitusmaterjalid (slaidid/ töövihikud/ konspektid)
 • töövahendid praktilisteks harjutusteks
 • erialane praktiline koolitus  – juhendatud harjutustunnid ja praktika
 • praktikalaager
 • temaatilised laagrid vastavalt õppekavale (v.a majutus ja toitlustus)
 • Loodusravipäevade osalustasu  ühel või kahel aastal vastavalt õppevormile (v.a majutus ja toitlustus)
 • lõputunnistus (tutvu lõpetamise tingimustega meie õppekorralduse alustes, alla laaditav SIIT)
 • võimalus soodushinnaga osaleda õppekavavälistel avatud kursustel. Läbimisel väljastatakse tõend
 • õpilastel on võimalus osta soodushinnaga koostööpartnerite tooteid: Tervisetooted OÜ, Helios kirjastus, Ecosh jne

Õppemaks ei sisalda:

Muud koolitusega seotud ja koolituse käigus tehtud kulutused:

 • toitlustus koolituspäevade ajal
 • laagrite ja õppereisidega seotud transport ja toitlustus ning majutus- ja ööbimiskulud
 • üksikkursuste läbimist tõendavad tunnistused
Alar Krautmani Terviseakadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituspartner.

Info töötukassa koolituskaardi kohta leiate SIIT.

Alar Krautmani Terviseakadeemia viib läbi täiskasvanute täienduskoolitust. Meie majandustegevusteate nr 180717 leiate Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) registrist.

Täiskasvanute täienduskoolitusel osalejal on õigus saada õppepuhkust kokku 30 kalendripäeva aastas. Kas täienduskoolitusel õppija saab õppepuhkuse ajal keskmist töötasu, täiskasvanute koolituse seadus ei sätesta, see jääb tööandja otsustada. Tasu makstakse, kui tööandja leiab, et meie tervise ja heaolu valdkonda kuuluv koolitus on suunatud tööalasele enesetäiendamisele ning on töötajale vajalik lähtuvalt tema tööst või ametikohast.

Õppijal on tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksutagastusele koolituseks kulunud summa ulatuses. Tulumaksutagastuse saamiseks on oluline, et koolituse eest tasutavad summad kannab üle koolitusel osaleja ise. Kui ülekandeid teeb keegi teine, kas vanemad, vanavanemad, vend, õde, või keegi kolmas isik, saab see isik tulumaksu tagasi vaid juhul, kui akadeemias õppija on alla 26 aasta vana. Tulumaksu tagastamine koolituskuludelt toimub ainult tegelikult makstud summadelt, mitte maksegraafiku ega esitatud arvete järgi.

Õppemaksu tagastus

Õppemaksu tagastuse kohta leiate infot SIIT.